Your account was suspended because you hit the I/O Limits

Your account was suspended because you hit the I/O Limits . 2 -3 günde bir bu sorun yüzünden hesap askıya alınıyor. Buna neden oluyor acaba web sayfamdaki ne sebep olabilir ? Bu hatayı gidermek için ne yapılabilir ?

This topic was automatically closed 15 days after the last reply. New replies are no longer allowed.