[PL] Instalowanie oprogramowania

My website URL is: http://gmggamesstudio.epizy.com

What I’m seeing is: Znaleziono następujące błędy :

  • Nie można ustanowić połączenia z MySQL.

I’m using this software: epizy.com

Additional information: Czemu przy instalacji dodatkowego oprogramowania nie może się połączyć z bazą?

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.