Co mam zrobić gdy wyskakuje mi taki komunikat

Twoja domena nie wskazuje jeszcze na ns1.epizy.com i ns2.epizy.com. Zmień serwery nazw u rejestratora domeny i poczekaj kilka godzin. Możesz także najpierw utworzyć konto z subdomeną. Ja tworzę subomene

Hello and welcome to the forum @anon55337981!

Please type in English, as this is an English forum.

Your domain does not point to ns1.epizy.com and ns2.epizy.com yet. Change the name servers at your domain registrar and wait a few hours. You can also create an account with a subdomain first. I create a subomene

At this time, there is an issue creating accounts. Please wait for it to be resolved.

Thanks

4 Likes

This topic was automatically closed 15 days after the last reply. New replies are no longer allowed.