Http error 500

Web Sitem https://enuygun.shop

Merhaba
İlk olarak siteme PrestaShop kurdum her özellik sorunsuz çalışıyor ama tema yüklemek istediğimde themes klasörüne .zip dosyasını atıyorum daha sonra yönetici panelinden yüklemeye çalışıyorum ama 502 bad gateway hatası alıyorum daha sonra geri çıkınca tema yüklenmiş olarak görünüyor. Fakat ne zaman temayı kullan desem http 500 hatası veriyor lütfen yardım edin. Ayrıca csv ile ürün yüklediğimde resimler ve fiyatları yüklenmiyor sadece ürünün ismi kayıtlı oluyor.

My Website is https://enuygun.shop

Hi
First of all, I installed PrestaShop on my site, every feature works fine, but when I want to install a theme, I put the .zip file in the themes folder, then I try to install it from the admin panel, but I get a 502 bad gateway error, then when it comes back, the theme appears to be installed. But whenever I ask to use theme it gives http 500 error please help. Also, when I upload a product with csv, pictures and prices are not uploaded, only the name of the product is registered.

A 500 Error could be caused by a mistake in a .htaccess file, or it could be caused by a PHP Syntax error when PHP display_errors is off.

2 Likes
4 Likes

This topic was automatically closed 15 days after the last reply. New replies are no longer allowed.